Helye: Karácsfalvai Sztojka Sándor Görögkatolikus Líceum, Karácsfalva

Ideje: 2016,02,20.

lic nyilt nap2016 

 

 

Felvételi a 2016/2017-es tanévre: május 9.
Líceumi nyílt nap: február 20. és április 9.
Konzultációk: február 20., március 5., március 19., április 9., május 7.
 A alkalmak helyi idő (magyar) szerint 08:30-kor kezdődnek.


Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

____________________________________________________

Tájékoztató a 8-9. osztályba jelentkezőknek
A kitöltött jelentkezési lapot, a helyi parókus (lelkész, plébános) borítékolt ajánlásával, a születési bizonyítvány fénymásolatával személyesen vagy parókuson keresztül lehet benyújtani a Karácsfalvai Sztojka Sándor Görög Katolikus Líceumba.
Líceumunk képzési profilja — bölcsészettudományi (filozófiai), olyan tantárgyakat tanulhatnak a diákjaink az állami szabványon (alap (standard) oktatási színt) kívül, mint filozófia, társadalomismeret, információs technológiák, és emellett még hittant és a magyar nép történelmét külön tantárgyként. Délutánonként szervezünk fakultációkat (illemtan, filmklub, színjátszó-kör, topográfiai alapismeretek, Sztojka Rádió) és ingyen különórákat (magyar, ukrán és angol nyelv, matematika, történelem, biológia, földrajz, kémia, fizika tantárgyakból). A líceum diákjai szakképzésben is részesülnek: virágkötészet, fafaragás, szakrális turizmus, kántorképzés.
A jelentkezőknek felvételi írásbeli vizsgát kell tenni magyar nyelvből és irodalomból vagy az ukrán iskolásoknak ukrán nyelvből és irodalomból (tollbamondás), matematikából (feladatsor az 5-7., illetve  5-8. osztályos tananyag alapján) és elbeszélgetésen kell részt venni hittanból.
A jelentkezőkkel és szüleikkel a felvételi napján az írásbeli vizsgák után elbeszélgetésre kerül sor, ezért legalább egy szülő, hozzátartozó jelenléte kötelező.

______________________________________________________________
 
Tájékoztató a 10. osztályba jelentkezőknek
A kitöltött jelentkezési lapot, a helyi parókus (lelkész, plébános) borítékolt ajánlásával, a születési bizonyítvány fénymásolatával személyesen vagy parókuson keresztül lehet benyújtani a Karácsfalvai Sztojka Sándor Görög Katolikus Líceumba.
Líceumunk képzési profilja — bölcsészettudományi, olyan tantárgyakat tanulhatnak a diákjaink az állami szabványon (univerzális profil) kívül, mint filozófia, társadalomismeret, pszichológia, információs technológiák, és emellett még hittant és a magyar nép történelmét külön tantárgyként. Délutánonként szervezünk fakultációkat (illemtan, filmklub, színjátszó-kör, topográfiai alapismeretek, Sztojka Rádió) és ingyen különórákat (magyar, ukrán és angol nyelv, matematika, történelem, biológia, földrajz, kémia, fizika tantárgyakból). A líceum diákjai szakképzésben is részesülnek: virágkötészet, fafaragás, szakrális turizmus, kántorképzés.
A jelentkezőknek felvételi írásbeli vizsgát kell tenni:
•magyar nyelvből és irodalomból (az ukrán iskolásoknak ukrán nyelvből és irodalomból): 
•hibás szöveg javítása (tollbamondás helyett)
•helyesírás
•elválasztás
•mondattani elemzés 
•magyar irodalomból (ukrán irodalomból) a 9-es tananyag alapján;
• matematikából, az 5-9.osztályos tankönyvek alapján: 
•műveletek természetes, vegyes és törtszámokkal (közönséges és tizedes törtekkel)
•százalékszámítás
•arány és aránypár
•lineáris egyenletek és egyenletrendszerek
•a rövidített szorzás képleteinek alkalmazása
•hatványokat és négyzetgyököket tartalmazó kifejezések, racionális kifejezések átalakítása
•másodfokú egyenletek megoldása (Viete tétele alkalmazása) 
•feladatok megoldása lineáris egyenletek és egyenletrendszerek, másodfokú egyenletek segítségével
•az egyenlőszárú- és derékszögű háromszögek
•négyszögek (paralelogramma, téglalap, rombusz, négyzet, trapéz)
•kerület és terület képletek alkalmazása
•Thalész, szinus-, coszinus-, Pitagorász tételek alkalmazása
•hittanból: az általános szentírási, hitbeli és alapvető egyházi ismeretek.
A jelentkezőkkel és szüleikkel a felvételi napján az írásbeli vizsgák után elbeszélgetésre kerül sor, ezért legalább egy szülő, hozzátartozó jelenléte kötelező.