Koliva2016

A Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye 2007. 18/7. számú körlevelének értelmében a 2007. évtől a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye hívei kötelesek legalább a következő böjtöt tartani:

Tartózkodni a húsos eledelektől egész évben a szerdai és a pénteki napokon, kivéve a szabad napokat, valamint az Úr- és az Istenszülő ünnepeket, ha azok szerdára vagy péntekre esnek. Nagyböjt minden szerdáján és péntekjén tartózkodni kell a húsos és tejes ételektől. Szigorú böjtöt kell tartani nagyböjt első napján, valamint nagypénteken. Ez azt jelenti, hogy tartózkodunk a húsos és tejes eledelektől, illetve, hogy a nap folyamán egy alkalommal lehet jóllakni. Ha Örömhírvétel ünnepe nagypéntekre esik, tartózkodunk a húsos eledelektől.

Egynapos szigorú böjtök: Krisztus születésének előestéje, Úrjelenés előestéje, Keresztfelmagasztalás ünnepe, Keresztelő Szent János fejvételének ünnepe.

Kit köt a böjti fegyelem?
Az egyház kötelezi böjtölni mindazokat, akik betöltötték a 14. életévüket, egészen a 60. életév betöltéséig.

Felmentés a böjt alól:
- fizikai betegségben, vagy szellemi fogyatékossággal élők
- anyák, akik gyermeket várnak vagy szoptatnak
- aki nem saját konyhán, hanem például idegeneknél étkezik
- szegények, akik alamizsnából élnek
- nehéz fizikai munkát végzők
- súlyos betegség utáni lábadozók

Ki adhat felmentést a böjt alól?
Püspök a saját egyházmegyéjében, illetve parókus a saját egyházközségében súlyos okból kifolyólag adhat felmentést egyes személyeknek, családoknak, vagy általánosságban. Gyóntató adhat felmentést a böjt alól a gyóntatásban.

Szentségi böjt a szentáldozás előtt
Egy órával áldozás előtt tartózkodni kell ételektől, italoktól. A tiszta víz, illetve gyógyszer bevétele nem szegi meg a böjtöt.

Szabad napok
Ezen időszakban a szerdai és pénteki napokon is fogyasztható húsos eledel:
Karácsonytól vízkeresztig
Vámos és farizeus vasárnapjától a Tékozló fiú vasárnapjáig
Húsvét vasárnaptól Tamás vasárnapig
Pünkösdvasárnaptól Mindenszentek vasárnapjáig
Ukrajna függetlenségének napja (augusztus 24.)

Tiltott idők
Tilos hangos mulatságokat, illetve esküvőket rendezni nagyböjt, Péter-Pál böjt, Nagyboldogasszony böjtje, valamint karácsonyi böjt ideje alatt.