• Szent Panteleimon Görögkatolikus Kritász
  • görögkatolikus prédikációk

Ortutay mise

„Hozzátok fordulok, kedves barátaim, hogy majd… tíz-húsz-harminc év múlva tegyetek tanúságot, hogy szülőföldünkön, Kárpátalján voltak és éltek férfiak, akiknek fontosabb volt a becsületük, mint hitvány életük. S ezért hitüket, nemzetüket, meggyőződésüket áruba nem bocsátották.”− Száz éve született dr. Ortutay Elemér görögkatolikus hitvalló pap, teológiatanár, e sorok írója.

Bővebben: Ortutay-megemlékezés - Kárpátalja.ma