Az ónaptár szerinti szeptember 8-án ünnepelte a csepei egyházközség templomának búcsúját. Már reggeltől gyülekeztek az emberek, hogy a Szent Liturgiára mindenki időben ott legyen. Ugyanígy igyekeztek a lelkészek is, akik végül tízen állták körbe az oltárt. Főcelebráns Demkó Ferenc kerületi esperes volt, míg a prédikációt Iván Gábor gecsei gk. atya mondta. Az időjárás megengedte, hogy az ünnepi Liturgia körmenettel záruljon. Végül pedig az újonnan kinezevezett Csepei parókus Ábrány Kriszián atya fejezte ki köszönetét mindazoknak, akik bármilyen formában segítettek abban, hogy az ünneplés méltó keretek között folyjon le.

Mezőgecsében szeptember 6-án bemutatkozott az új görög katolikus atya, aki majd a mátert és a hozzá tartozó filiákat ellátja. Iván Gábor atya feleségével Máriaval és gyermekükkel Dániellel érkezett az első Liturgiára. Első prédikációjában arról beszélt, hogy amikor a farizeus Jézusnak szegezi a kérdést, hogy melyik a főparancs, a Mester nemcsak neki, hanem nekünk is válaszol: Egy egyházközség akkor fejlődik a legjobban, ha tagjai mind Isten, mind az emberek szeretetében kitűnnek. Erre a szeretetre buzdította az új atya jelenlévőket, mindemellett arra kérte a kedves testvéreket, legyenek segítségére, hogy őket minél hamarabb megismerhesse.

Ezen a szép keddi napon még az eső is megkímélte a gecseieket, hogy szép legyen a búcsúünnepük Reggel utrenyével kezdődött az ünneplés. Liturgia előtt adódott egy kis idő gyóntatásra, de az idő rövidségének ellenére mindenki elvégezhette a gyónását, aki csak szerette volna, mert az időközben megérkező atyák is besegítettek a feladatban. Összesen hét pap ünnepelt együtt a hívekkel. A körmenet végeztével Demkó Ferenc kerületi esperes köszöntötte a híveket, és megköszönte a segítséget mindazoknak, akik bármilyen módon segítségére voltak az egyházközségnek abban, hogy ez a búcsúünnep olyan szép legyen, amilyennek a hívek, papok és zarándokok látták